Подробнее на сайте: https://newsdeliver.ruhttps://newsfire.ruhttps://foremostnews.ru https://mirrornews.ruhttps://unonews.ruhttps://newsentire.ru https://bundlenews.ruhttps://newsdone.ruhttps://dashnews.ru https://principalnews.ru
https://allnightnews.ru https://newsplain.ruhttps://newscatch.ruhttps://hundrednews.ru https://stacknews.ru

Борба с влечуги, змии, гущери

Борба с влечуги, змии и гущери се прилага често в зелени площи и извънградски терени, къщи и вили. Влечугите винаги са нежелани гости в населено място. ДДД услугите по отпъждане на влечуги са бърз начин за обезопасяване на терени и предотвратяване на проблеми, свързани с тяхното наличие.

Особено застрашени места са райони с наличие на треви и вода. Лятото влечугите се привличат от водоизточници и басейни. Преминаващи змии, гущери и други влечуги предизвикват безпокойство в собствениците и са причина за бъркотия по външни заведения, открити градини на хотели, търговски, обществени и домашни обекти.

Професионалните пест контрол методи за борба против влечуги ползват ефикасни естествени екопрепарати за прогонване на змии и гущери. Създава се предпазна бариера, която защищава желаните места и отблъсква създанията от терена. Продуктите са качествени и решават проблема с опасността от преминаващи влечуги за топлия сезон.

Тъй-като повечето влечуги са защитени видове, срещу тях се използват само методи за прогонване, а не за унищожаването им.

Преди няколко години нямаше ефикасни средства за отпъждане на влечуги. В момента съществуват професионални, качествени и ефикасни пест репеленти. Те са с биологични, безвредни и с естествени съставки. Препаратите не изискват карантина след третирането. Обработките срещу влечуги най-често третират целите линейни метри на оградите. По тях се полага ивица с препарат. Бариера се прави и около цялата сграда отвън, както и местата до поле и необработена площ. Предварителна подготовка като окосяване на висока трева е препоръчителна, защото използваните препарати са доста скъпи и това ще намали разхода им и ще повиши ефективността на обработката.

За обработките срещу влечуги са необходими спокойно време и подходящи атмосферни условия. Най-важно за третирането е да се избере точния сезон и природата да е добронамерена. За ефективност е необходимо да липсват валежи в рамките на десетина-петнадесет дни, тъй като от дъждовете активното вещество на репелента намалява своето отпъждащо действие.

Третирането срещу влечуги е добре да се подновява на 14-20 дни, особено около детски площадки и силно рискови райони. С редовна профилактика, предпазната бариера срещу змии и гущери може да защити терените ефикасно през целия летен сезон.

Цени на ДДД услуги за борба с влечуги.

Цените за обработки с репеленти за борба срещу влечуги, змии и гущери, се определят от вида обработка, третирана квадратура, линейни метри, мястото на обекта и количество разходен препарат, необходим за покриване на рисковите места.