Подробнее на сайте: http://grand-medicine.ruhttp://firstmedicine.ruhttp://mellmo.ru http://begin-travel.ru http://rich-health.ruhttp://free-health.ruhttp://grand-business.ru http://pilot-in2it.ru
http://natural-treatment.ruhttp://free-medicine.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://more-health.ru
http://german-medicine.ruhttp://live-medicine.ruhttp://israeli-medicine.ru

 Стоножки и сколопендри

  Едини от най-разпространените видове, с които се сблъскваме най-често и причиняват неприятности са къщните стоножки. Те стоножки са жълтеникаво кафяви насекоми, с много крачета, прилични на ресни. На практика тя не пренася опасни заболявания, поради което не се счита за директен вредител. Фактът, че се храни основно с насекоми дори я свежда към полезните насекоми, ползвани за биологичен контрол.

   Стоножките са нощни насекоми, които са плашливи и се крият през деня във фуги, на тавани, в неработещи комини, мазета и трудни за достъп места. Ще ги видите основно вечер или нощем, преминаващи бързо по тавана и стените. Скоростта им на пълзене е много висока, което ги прави трудно уловими.

   Макар безопасни, къщните стоножки хапят и могат да предизвикат голяма уплаха с вида си. Затова хората  искат бързо да се отърват от тях.

   Доста по-опасна е скопеландрата, която е с дебело тъмно тяло, плътни и по-къси крачета. Скопеландрата предизвиква алергични реакции при някои хора с ухапването си, а често е причинител и на инфекции.

   Стоножките са упорити и нелесни за унищожаване, с трудно достъпните си места на укритие и бързината си. Понякога те предизвикват алергични реакции, минавайки незабелязано по чисти съдове, от които ще консумираме продукти без да подозираме нищо.

Какво представлява услугата по унищожаване на стоножки?

   Първата стъпка в унищожаването на стоножките е диагностика на вида им. Още по телефона ще ви зададем въпроси къде сте я видели, какъв е броя на насекомите, един или няколко, по кое време сте я забелязали и други уточняващи въпроси. Къщните стоножки често се навъртат и около растенията, което ги отличава от повечето други видове.

   След посещение на място и оглед, следва началото на обработката. За унищожаване на стоножките е необходимо да се третират всички помещения, както и част от външните фасади. Пръскат се външни маси, навеси, фасади и плочки. По преценка, могат да бъдат обработени и част от външните или вътрешни стени.

   Вътрешните части и терени се обработват старателно, опръсквайки се с професионален препарат за унищожаване на стоножки. Обработва се под мивки, сифони, мръсни канали, топла, студена вода, зад хладилници, електрически уреди, первази и канали в банята.

   Ако сградата има тераси, необходимо е да се обработят и те. В къщи се пръска пред и около вратите, бетонни площадки, част от пътеките и други структури. Понякога се налага и опръскване на цялата фасада на къщата или вилата, по преценка на специалиста от фирмата.

   Средствата, които ползваме за унищожаване на стоножки са професионални, високо качествени специализирани препарати. С правилната обработка и преценка на точните места за пръскане, ние даваме сто процента гаранция за тоталното унищожаване на стоножките и трайното им премахване от терена.

   В зависимост от големината на популацията стоножки, понякога може да се наложи и втора обработка за окончателното им унищожаване. Това се случва изключително рядко. В почти всички случай проблемът се решава с едно професионално третиране от нашата фирма.

Цени на ДДД услуги по унищожаване на стоножки.

   Цените за обработки с пръскане и унищожаване на стоножки, се определят от типа обработка, вида на насекомите, големина на популацията, третирана квадратура, мястото на обекта .