Подробнее на сайте: https://mirrornews.ruhttps://newsdeliver.ru https://newsdone.ru https://bundlenews.ruhttps://dashnews.ru https://foremostnews.ru https://newscatch.ruhttps://unonews.ruhttps://principalnews.ruhttps://newsentire.ru
https://newsplain.ru https://hundrednews.ruhttps://stacknews.ru https://allnightnews.ruhttps://newsfire.ru

ОСИ

   Ние унищожаваме оси в подпокривни пространства, жилища, дворове и търговски обекти от всякакъв характер. Обработките са  с най-съвременните препарати за унищожаване на оси, които не са канцерогенни и не причиняват алергични реакции.

Как да ни съдействате за унищожаването на тези насекоми?

- Преди да поръчате  пръскане срещу оси, обяснете на нашия оператор, къде точно е мястото където са се заселили, а също така и дали има директен достъп до  гнездата им. Така ефекта от борбата с тях ще настъпи по-бързо.

- Трябва да ни ориентирате приблизително от колко време имате проблем с тези насекоми – така ще преценим приблизителния размер на популацията им и съответно ще извършим по възможно най-добрия и качествен начин самото пръскане.

Какъв риск поемате ако сами извършвате борба срещу оси?

Унищожаването на оси, както и всички други жилище насекоми като стършели, търтей и т.н. е една от най - рискованите услуги които извършваме, тъй като те често стават раздразнителни когато бъдат обезпокоени. Внимание: Моля бъдете много предпазливи, ако решите сами да извършите борба с оси или други жилещи насекоми във вашия дом или търговски обект, тъй като много хора са алергични към ужилване от оси и понякога може да се случи най-лошото, ако не бъдат предприети своевременно нужните мерки.

Защо нас?

Ние използваме само с най-новите препарати за защита и унищожаване на оси, които са с висока степен на ефективност, ниско токсични са и не вредят на здравето на хора, животни и растителност. Също така служителите ни ползват специализирани защитни облекла, които гарантират допълнително нашата безопасност и увеличават възможността от извършване на по-качествена услуга. Прилагайки всички съвременни методи за борба с вредители като осите, дивите пчели и стършелите, ние гарантираме за безопасното им отстраняване във всякакви по вид и размер обекти.