Подробнее на сайте: https://boomhealth.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://medicinearea.ru https://honeymedicine.ru
https://elmedicino.ruhttps://qualitymedicine.ru
https://primemedicine.ruhttps://luckmedicine.ru https://plusmedicine.ruhttps://firehealth.ruhttps://caremedicine.ruhttps://enjoyhealth.ruhttps://youmedicine.ruhttps://forcehealth.ruhttps://fullmedicine.ru


 

 

Молци и борбата срещу тях

 

   Молците са група насекоми, която обединява 14 вида. Най-разпространен е дрешният молец, но освен него в жилищата се срещат молци по мебели, кожуси, килими и др. Почти всички молци се хранят с естествени влакна — вълна, коприна.

    Някои видове ядат и брашно, зърно и други хранителни продукти, а понякога и тъкани от синтетични материали. През своя живот молците преминават 4 фази на развитие: яйце, ларва (гъсеница), какавида и летящ молец (пеперуда) . Вреда нанася . само ларвата.

   Молецът като правило не се развъжда в дрехите, които постоянно се носят или от време на време се проветряват на слънце и се изнасят на открит въздух, а най-често поврежда вещи, които се съхраняват по-дълго време. В тях пеперудата снася от 60 до 220 яйца. Излюпената ларва е с дължина 1 мм, поради което трудно може да се открие. Тя построява пашкулче от материала, върху който живее, обикновено със същата окраска като него. Това силно затруднява откриването й. Развитието на ларвите зависи от температурата: при 30°С е 73 дни, а при 20-25°С - от 3,5-4 до 10 месеца. Влияние оказват също и количеството и качеството на храната. След този срок ларвата се превръща в какавида, като се отделя от мястото на хранене и строи нов, втори пашкул. Той също трудно се забелязва, тъй като се състои от материала, върху който се намира. След 14-44 дни от пашкула излита пеперудата (летящият молец), размерите на която са 8,5-12 мм с разперени крила . Продължителността на живот на пеперудата е около 30 дни. През деня тя остава в тъмни укрития и мебели, дрехи и в гънки на килимите. От убежищата си излита вечер при изкуствено осветление, за да снася яйца. Ако има много молци в помещението, те могат да бъдат видени и през деня. Молците повреждат свободно висящи и сгънати кожени и вълнени изделия, проникват под тапицерията на мебелите, разрушават изделия от четина. При голяма численост и отсъствие на вълнени материи те нападат и тъкани с растителен произход..

   Борбата срещу молците е много трудна. Тя включва комплекс от профилактични мерки, насочени главно срещу ларвите. За да се предпазим от молци, е необходимо системно почистване и проветряване на жилището и помещенията, където се съхраняват дрехи и обувки, редовно почистване на килимите и меката мебел с прахосмукачка, влажно почистване и разтребване, а понякога и прилагане на дезинсекционни средства. Преди прибиране за съхраняване вещите трябва внимателно да се почистят и изсушат. Химическото почистване също предпазва от появата на молци.        Много полезно е също вълнените дрехи да се изтупат и подържат на слънце, тъй като яйцата и ларвите са чувствителни към слънчевите лъчи. Преди опаковане на дрехите е необходимо внимателно почистване на гардероба и шкафа и ако е нужно — обработка с инсектицид. Чисти, сухи вещи най-добре се запазват в полиетиленови и хартиени пакети или торби, които от вътрешната и външната страна може да се обработят с инсектицид. Кожените изделия се загъват задължително в хартия и след това се поставят в полиетиленова торба. При поява на молци дрехите трябва да се изперат, изпарят и изсушат на слънце, а тези, които не издържат топлинна обработка — да се обработят с инсектицид.

   Традиционен начин за борба срещу молците е използването на отпъждащи вещества (репеленти), като нафталин, камфор, изсушени портокалови кори, тютюневи листа, листа от мушкато и др. Те се поставят в марлени торбички между дрехите на няколко места в гардероба, шкафа за дрехи и куфара или в самите дрехи (джобове, ръкави или гънки). При това вратите на гардероба или шкафа трябва да се държат затворени.

   Летящият молец (пеперудата) се унищожава лесно с инсиктициден препарат под формата на аерозол. Значително по-трудно е унищожаването на яйцата и ларвите, особено в дебели дрехи, килими и тапицерии. Най-добре е те да се изчеткат от обратната страна с разтвори на инсектициди или опръскат с аерозоли, като след 3 месеца обработката се повтори. Опръскват се и гардеробите и шкафовете.

 

 

 

ddd007.eu