ЖИВАСЕПТ ПЯНА с дозатор

Подробнее на сайте: https://exactnews.ru https://targetnews.ruhttps://bordernews.ruhttps://newsquick.ruhttps://sidenews.ruGo to top of page https://calmnews.ruhttps://newsinit.ru https://newsnight.ruhttps://newsabc.ruhttps://newsrecent.ru https://branchnews.ru https://news720.ruhttps://rawnews.ruhttps://newsmoment.ru https://newsaim.ru
6,50 лв. за продукт Тегло: 0.5 kg

Разфасовки

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

 

ЖИВАСЕПТ ПЯНА с дозатор

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА

 Номер на разрешението за пускане на пазара: 0043-3/2011

  Състав:

 Активни вещества  -

 Хлорхексидин диглюконат - 0.8g /100g

 Други съставки:

 Нейоногенно ПАВ  -  Омекотители за кожа   -  Парфюмна композиция  -   Оцветител E 133  -

 Дейонизирана вода

 ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРТ:

 Светлосиня ароматизирана гъста течност

рН – 5.5-6.5

Активните съставки на препарата са биоразградими.

Препаратът е приятно ароматизиран, образува устойчива пяна с много добри миещи свойства. Той не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба.

 СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 ЖИВАСЕПТ ПЯНА има бактерицидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, АН1N1) и фунгицидно

действие.

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 Хигиенно миене и дезинфекция на ръце (в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и бита). Препарата е тестван по стандарт БДС EN 1500

Хирургично миене и дезинфекция на ръце. Препарата е тестван по стандарт БДС EN 12791.

Миене и дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации (инжекции, пункции, ваксинации и др.). Препаратът се използва за къпане на пациенти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Обект на дезинфекция

Количество

Начин на употреба

Експозиция

Хигиенно миене и дезинфекция на ръце

            5мл.

Втриване в кожата на ръцете,

след което се изплакват обилно с вода

30 сек

Хирургично миене и дезинфекция на ръце

         2 х 5 мл

Втриване в кожата на ръцете,

след което се изплакват обилно с вода

3 /2 + 1/ мин

Миене и дезинфекция на кожа преди операция и манипулации

      До омокряне

Втриване в кожата, след което се изплакват обилно с вода

30 сек

 УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни, напитки и при температури от 0 до 35оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:

Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния

лист за безопасност

 ОПАКОВКА:  флакони от 500 ml с дозатор.

 СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години от датата на производство. 

URL на производител : givacept-pyana