ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ - ОЦВЕТЕН

13,90 лв. за продукт Тегло: 1 kg

Разфасовки

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

 

ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ

  ОЦВЕТЕН,ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОЖА

 Номер на разрешението за пускане на пазара: 0013-2/2009

 

 СЪСТАВ:

Активни вещества :

 Хлорхексидин диглюконат 0.6g / 100g   -   Изопропанол 60g /100g

 Други съставки:

Омекотители за кожата  -   Оцветител   -  Парфюмна композиция  -  Дейонизирана вода

 ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:

Течност оцветена в червено за маркиране на оперативното поле

рН = 5.0 – 6.5

Активните съставки на препарата са биоразградими.

Препаратът не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост. Приятно е ароматизиран. Маркираната кожа се отмива лесно с вода и сапун.

 СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ има бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно

(HBV/ HIV) и фунгицидно (C. albicans, T. mentagrophytes) действие, продължаващо до 3 часа след извършване на дезинфекцията.

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предоперативна дезинфекция на кожа , оперативно поле и дезинфекция на кожа преди

медицински манипулации, преди инжекции, пункции, вземане на кръв и други.

 НАЧИН НА УПОТРЕБА

Обект на дезинфекция

Количество на препарата

Начин на употреба

Експозиция

Хигиенна дезинфекция на ръце

5 мл. или

2х5 мл. *

След измиване със сапун и вода чрез втриване в кожата на

ръцете

30 сек

60 сек

Хирургична дезинфекция на ръце

2х5 мл.

Втриване в кожата на ръцете

след измиване със сапун и вода

5 минути

/3+2/

Кожа преди манипулация

До омокряне

Омокряне на кожата с памук

60 сек

* При туберкулоза

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

 Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре

вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни и напитки, при температура

от 0 - 35º С. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:

Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния

лист за безопасност .

 ОПАКОВКА: Туби от 3 l, 5 l, 10 l и флакони от 1 l

 СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години от датата на производство 

URL на производител : givacept-glukonat-ocveten