АЛДЕКВАТ MD

Подробнее на сайте: https://dohomebuild.ruhttp://repair-yourself.ruhttps://houseconstruct.ru
https://econedvijimosti.ruhttps://sdelaisvoidom.ru https://primohouse.ruhttps://thehousebuilder.ruhttps://inedvijimosti.ru https://samsdelairemont.ru
https://buildbighouse.ru https://zedconstruct.ruhttps://daoconstruct.ruhttps://buildthehouse.ru https://fullconstruct.ru
https://currenthouse.ru
14,50 лв. за продукт Тегло: 1.1 kg

Разфасовки

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

 

АЛДЕКВАТ MD

 КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Разфасовки : 1,5 и 10 литра

 

 

 

 СЪСТАВ:

 Активни вещества :

- Глутарал - 0,5g /100g - Глиоксал – 12g /100g - (Етилендиокси) диметанол – 2g /100g

- Диметил дидециламониев хлорид - 5g /100g

  Други съставки:

 - Повърхностно активни вещества.  - Инхибитори на корозия  - Хелатообразуващ агент

 - Парфюмна композиция  - Дейонизирана вода

 ВИД НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ:

Ароматизирана, оцветена в синьо течност.

рН (концентрат)– 3- 4.5

Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и могат многократно да се третират медицинските инструменти , без да бъдат увреждани.

Притежава нисък алергичен потенциал и не оказва алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациентите. Лесно е разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 Алдекват MD има бактерицидно, вкл. туберкулоцидно , фунгицидно (C. albicans, A. Niger) и

вирусоцидно действие (HIV и HBV). Съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 Алдекват MD се прилага за предстерилизационна обработка и дезинфекция на метален медицински и стоматологични инструментариум, лабораторна стъклария и ендоскопска апаратура.

 УПОТРЕБА:

 Препаратът представлява концентрат, от който се изготвят дезинфекционни разтвори с питейна вода.

 Обект на дезинфекция :

Медицински и стоматологични интсрументи, лабораторна стъклария и медицинска апаратура

 Концентрация на работния разтвор . Спектър на действие . Експозиция .

0,25 %    - 25 ml / 10 l вода     -        Бактерицидно и фунгицидно   -     60 минути 

0,50 %   - 50 ml / 10 l вода      -    Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно  -   60 минути  

1,50 %  - 150 ml / 10 l вода - Бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно  60 мин

Начин на употреба :

Прилага се чрез потапяне / накисване с последващо измиване

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:

Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния лист за безопасност .

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка в

сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температури от 2 до

40º С.

 ОПАКОВКА: Туби от 5 l и 10л. и флакони от 1л.

 СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

URL на производител : aldequwat-md-1l