Подробнее на сайте: https://topallnews.ru https://priornews.ruhttps://newsexplore.ru
https://estascredit.ru
https://flarenews.ruhttps://ultimnews.ru https://maincredit.ruhttps://automobyle.ruhttps://news101.ru https://pc-room.ruhttps://prime-pc.ruhttps://leadingnews.ruhttps://holdnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://newshead.ru

ЖИВАХЕКС КОНЦЕНТРАТ 5 % 3 литра

44,70 лв. за продукт Производител: ЖИВАС - България

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

 

ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 Номер на разрешението за пускане на пазара: 0051-2/2009

 СЪСТАВ:

Активни вещества :

 Хлорхексидин диглюконат - 5g /100g

 Пропан-2-ол - 4g /100g

  Други съставки:

 Изопропанол

 Дейонизирана вода

 ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ:

Безцветна до бледожълта прозрачна течност.

рН (1%р-р) – 5.0 – 6.5

Разтворим във вода и алкохоли.

Активните му съставки са биоразградими.

Препаратът не уврежда и е свместим с различните материали.

Притежава почти нулев алергичен потенциал.

След изтичане на дезинфекционното време обработените повърхности, предметите могат

да се използват без последващо измиване с вода.

 СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Живахекс концентрат има мощно бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (HIV, Herpes

simplex, Parotitis virus, Parainfluenz virus) действие.

 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бърза дезинфекция на повърхности (помещения, апарати и прибори, твърда мебел) в здравни

и лечебни заведения,

Дезинфекция на лабораторна стъклария.

  УПОТРЕБА:

 Обект на дезинфекция  - повърхности в здравни и лечебни заведения ,лЛабораторна стъклария

Концентрация на работния р-р 1%  - 100 ml / 10 l вода

Начин на употреба  -забърсване / омокряне –

 Спектър на действие  - бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно

 Експозиция - 15 минути

Потапяне 15 минути

Разходна норма 100 – 150 ml/m2 повърхности.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална

опаковка, далече от пряка слънчева светлина при температура от 0° – 40 °С.

 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА: Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т.13-15 на Информационния

лист за безопасност .

 ОПАКОВКА: Туби от 3 l, 5 l, 10 l и флакони от 1 l

 СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години от датата на производство

URL на производител : givahex-3l