Подробнее на сайте: https://houseconstructor.ru https://do-construction.ruhttps://constructme.ru https://trueconstruction.ruhttps://domconstructor.ruhttps://endconstruction.ruhttps://plusconstruct.ruhttps://constructstroi.ruhttps://smartesthouse.ru https://homestrong.ru https://worknhouse.ruhttps://sdelaietosam.ruhttps://domenter.ruhttps://domobuilding.ruhttps://svoiastroika.ru

АЛДЕСЕПТ 1 литър

12,20 лв. за продукт

Посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти и

по-подробни описания

 

АКТИВНИ ВЕЩВСТВА

: - глутаров алдехид - 7.5 %; - нипацид FCA - 15% (1.6-dihydroxy-2.5-dioxahexane); - бензалкониев хлорид - 2%. СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Концентриран препарат с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV), фунгицидно (C. albicans) и спороцидно действие. ПРЕДИМСТВА НА ПРЕПАРАТА

: Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Алдесепт не се инактивира от органична материя. Препаратът съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им. НАЧИН НА УПОТРЕБА

: Обект на дезинфекция Концентрация Работен разтвор Начин на употреба Експозиция Почистване и дезинфекция на медицински инструменти 1% 100 мл / 10 л вода Потапяне в затворен съд 30 митути Специална апаратура и термолабилни материали 1% - 4% 100-400 мл / 10 л вода Потапяне в затворен съд 30-5 минути Спороцидно действие 5% 50 мл / 1 л вода Потапяне в затворен съд – изплакване със стерилна вода 60 минути Студена химична стерилизация 10% 100 мл / 1 л вода Потапяне в затворен съд - изплакване със стерилна вода 120 митути Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони 0,25 % 25 мл / 10 л вода Бърсане или обливане без измиване с вода 60 минути 0,50 % 50 мл / 10 л вода Бърсане или обливане без измиване с вода 30 минути Санитарни възли 0,25% 25 мл / 10 л вода Обливане 60 минути Цветно и бяло болнично бельо 1% 100 мл / 10 л вода В същинското пране при тегловно съотношение тъкани:разтвор - 1:5 60 минути Лабораторна стъклария 1% 100 л / 10 л вода Потапяне в затворен съд 30 минути Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0014-2/13.07.2007г.

URL на производител : aldecept-1l