Подробнее на сайте: https://focmedicine.ru
https://rankmedicine.ru https://bravemedicine.ruhttps://safemedicine.ru https://yetimedicine.ru
https://natural-cure.ru https://washealth.ruhttps://dearmedicine.ruGo to top of pagehttps://chinese-medicine.ruhttps://indianmedicine.ruhttps://enjoymedicine.ru https://medicinego.ru
https://medicineway.ruhttps://whitemedicine.ruhttps://keepmedicine.ru

АЛДЕСЕПТ 3 литра

32,00 лв. за продукт

Посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти и

по-подробни описания

 

АКТИВНИ ВЕЩВСТВА:
- глутаров алдехид - 7.5 %;
- нипацид FCA - 15% (1.6-dihydroxy-2.5-dioxahexane);
- бензалкониев хлорид - 2%.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Концентриран препарат с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV),
фунгицидно (C. albicans) и спороцидно действие.
ПРЕДИМСТВА НА ПРЕПАРАТА:
Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.
Алдесепт не се инактивира от органична материя. Препаратът съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Обект на дезинфекция

Концентрация

Работен разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Почистване и дезинфекция на медицински инструменти

1%

100 мл / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30 митути

Специална апаратура и термолабилни материали

1% - 4%

100-400 мл / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30-5 минути

Спороцидно действие

5%

50 мл / 1 л вода

Потапяне в  затворен съд – изплакване със стерилна вода

60 минути

Студена химична стерилизация

10%

100 мл / 1 л вода

Потапяне в  затворен съд - изплакване със стерилна вода

120 митути

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони

0,25 %

25 мл / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

60 минути

0,50 %

50 мл / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

30 минути

Санитарни възли

0,25%

25 мл / 10 л вода

Обливане

60 минути

Цветно и бяло болнично бельо

1%

100 мл / 10 л вода

В същинското пране при тегловно съотношение тъкани:разтвор - 1:5

60 минути

Лабораторна стъклария

1%

100 л / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30 минути

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара:
0014-2/13.07.2007г.

URL на производител : aldecept-3l