Подробнее на сайте: http://wow-helper.ru https://avtoremonto.ruhttp://free-minigames.comhttps://wellbuilding.ruhttp://make-credit.ru https://healthenter.ruhttp://nunax.ruhttp://saurfang.ru
https://originhealth.ru http://getkredit.ruhttp://carautoremont.ru https://rukamisdelai.ru https://cleanmedicine.ruhttp://live-cms.ruhttp://buy-vehicle.ru

АЛДЕСЕПТ WC - ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ - 1литър

13,90 лв. за продукт

Посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти и по-подробни описания

АЛДЕСЕПТ WC 

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара:
0014-2/13.07.2007г.

АКТИВНИ ВЕЩВСТВА:

- глутаров алдехид - 7.5 %;
- нипацид FCA - 15% (1.6-dihydroxy-2.5-dioxahexane);
- бензалкониев хлорид - 2%.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Концентриран препарат с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV),
фунгицидно (C. albicans) и спороцидно действие.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕПАРАТА:

Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.

Алдесепт не се инактивира от органична материя. Препаратът съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Обект на дезинфекция

Концентрация

Работен разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Почистване и дезинфекция на медицински инструменти

1%

100 мл / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30 митути

Специална апаратура и термолабилни материали

1% - 4%

100-400 мл / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30-5 минути

Спороцидно действие

5%

50 мл / 1 л вода

Потапяне в  затворен съд – изплакване със стерилна вода

60 минути

Студена химична стерилизация

10%

100 мл / 1 л вода

Потапяне в  затворен съд - изплакване със стерилна вода

120 митути

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони

0,25 %

25 мл / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

60 минути

0,50 %

50 мл / 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

30 минути

Санитарни възли

0,25%

25 мл / 10 л вода

Обливане

60 минути

Цветно и бяло болнично бельо

1%

100 мл / 10 л вода

В същинското пране при тегловно съотношение тъкани:разтвор - 1:5

60 минути

Лабораторна стъклария

1%

100 л / 10 л вода

Потапяне в затворен съд

30 минути

URL на производител : aldecept-wc-1l