САНИФОРТ - Таблетки за дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни

9,90 лв. за продукт

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

 

Описание

Използва се за дезинфекция на повърхности, вода в басейни и питейна вода.

СЪСТАВ:
Активното вещество е - Ефервесцентни таблетки: всяка таблета отделя активен хлор мин. 1.40 g

Основни преимущества на дезинфектант Санифорт:

- Може да избирате между гранули или ефервесцентни таблетки, с които по-лесно да дозирате разтвора;

- Цвят – бял
- Мирис – специфичен на хлор.
- рН на разтвор (1%) – 5,5 - 7,0

Готовият разтвор Санифорт:

- отделя слаба, недразнеща специфична миризма на хлор;
- след употреба не оставя неприятен мирис;
- има избелващ ефект;
- няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата;
- не се инактивира от органична материя и е годен за употреба до 7 дни   след приготвяне;
- Може да се ползва до 7 дни.

SANIFORT е силно ефективен при много ниски концентрации дезинфектант с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, спорицидно (B.subtilis), вирусоцидно (Полиомиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове А2, В1 и В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger) и алгицидно действие.

Съдържащият се в САНИФОРТ Натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли и Entamoeba histolytica.

САНИФОРТ се използва под формата на воден разтвор, в който лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен хлор, необходимо за пермицидния ефект на препарата, се постига незабавно.
За каква дезинфекция се използва Санифорт?

Сред най-честите употреби са:

- Дезинфекция на повърхности;

- Дезинфекция на бельо, работно облекло, кърпи;

- Дезинфекция на кухненска посуда;

- Дезинфекция на урина, кръв или фекалии;

- Дезинфкция на санитарни възли;

- Дезинфекция на стъклен амбалаж в обекти за производство на храни.

ИНТЕРВАЛ ОТ ВРЕМЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Препаратът се прилага при необходимост от дезинфекция на повърхности и оборудване, бельо, предмети и др., съгласно изискванията на болничната дезинфекционна практика.
Третираните предмети и повърхности могат да бъдат използвани веднага след изтичане на времето на експозиция. При спазване на изискванията за приложение на препарата не съществува възможност за създаване на концентрации, надвишаващи приетите гранични стойности на хлор за работна среда.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА: Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета и т.13-15 на Информационния лист за безопасност.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от запалителни източници, храни и напитки при температура под 50°С.

СРОК НА ГОДНОСТ:

- Ефервесцентни таблети - 2 години

Начин и дози на употреба на Санифорт:

Дезинфекция на вода в басейни и питейна вода

Обект на дезинфекция

Работен разтвор

Експозиция

Питейна
вода

В закрити водоснабдителни съоръжения -
цистерни, водопроводи, резервоари

1,5 - 1 табл. в 
1000 л вода

30 минути при концентрация на свободен
хлор 0.3 - 0.4 mg/ л вода
Съдържанието на свободен хлор се
определя по БДС 3560-81*

Водоизточници (извори, кладенци,
водохващания)

 2 - 4 табл.
в 1000 л вода

120 минути

Плувни
басейни
(сладка
вода)

Първо пълнене

4 - 8 табл.
в 1000 л вода

12 часа

Поддържаща доза

0,25 - 0,5 табл.
в 1000 л вода

1 - 2 пъти дневно на 12 часа при
концентрация на свободен хлор 0.2 - 0.5 mg/l вода
Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС ENISO7393-2001*

Плувни
басейни
(морска
вода)

Първо пълнене

8-16 табл.
в 1000 л вода

12 часа

Поддържаща доза

1,5 – 2,5 табл.

в 1000 л вода

1 – 2 пъти дневно

*За прецизна дозировка на препарата следва да се отчита хлор-поглъщаемостта на водата

Обект на дезинфекция

Концентрация

Работен разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) в рискови зони

0.05%

2 табл. в 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

20 минути

Повърхности (подове, стени, плотове, маси) с по-нисък риск

0.025%

1 табл. в 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

20 минути

Съдове, прибори в кухненски боксове

0.05%

2 табл. в  10 л вода

Потапяне, обливане

20 минути

Плодове и зеленчуци

0.01%

0,5 табл. в 10 л вода

Потапяне

15 - 20 минути

Санитарни възли

0.05%

2 табл. в 10 л вода

Бърсане или обливане без измиване с вода

15 - 20 минути

Подлоги, уринатори

0.05%

2 табл. в 10 л вода

Потапяне

15 - 20 минути

Секрети и екстрети

1%

4 табл. в 1 л вода

Обливане

15 - 20 минути

Бяло болнично бельо

0.025%-0.05%

1 - 2 табл. в 10 л вода

Накисване в периода на предпране

15 - 20 минути

Лабораторна стъклария

0.05%

2 табл. в 10 л вода

Потапяне, обливане

15 - 20 минути

Производител:България 

Тегло:0.300кг.                                                    

Начало на формуляра

Край на формуляра

URL на производител : sanifort-tableti-75br