КОМАРИ

   Комарите са кръвосмучещи насекоми, населяващи ареали с по-голямо съдържание на влага, застояла или слабо течаща вода. Те наброяват над 2000 вида, като най-опасни са маларийните им представители - преносители на маларийната треска. Имат 4 стадия на развитие: ЯЙЦЕ – ЛАРВА – КАКАВИДА - ИМАГО.

   Борбата с комарите е специфична, защото първите три стадия от развитието им преминават във водна среда, а последният - имагото са активно летящите насекоми. Само женският комар смуче кръв. Той живее от 2-6 месеца, като снася 100-300 яйца. Мъжкият комар живее едва 15-20 дни. Доказано е, че кръвосмучещите комари са гостоприемници на повече от 50 вирусни и бактериални инфекции, които могат да бъдат предадени при ухапване.

   Унищожаването на комари е изключително труден процес, тъй като изисква много познания за тези насекоми. От най-голямо значение обаче за дълготрайното им унищожаване е да се обработи колкото е възможно по-голяма площ и да се премахнат условията за размножаването им. Това разбира се не винаги е възможно и в такива случаи е най-правилно да се използва комбинация от изпръскване с висококачествен инсектицид + поставяне на инсектицидна лампа срещу комари. Обработката на много големи площи се извършва с моторни пръскачки и генератори за топъл и студен аерозол.