Подробнее на сайте: https://bordernews.ruhttps://exactnews.ru https://targetnews.ruhttps://news720.ruhttps://newsmoment.ruhttps://sidenews.ruhttps://newsabc.ruhttps://calmnews.ruGo to top of pagehttps://branchnews.ruhttps://newsinit.ruhttps://newsquick.ruhttps://newsrecent.ru https://rawnews.ru https://newsaim.ruhttps://newsnight.ru

              ПРОГОНВАНЕ  НА  ПТИЦИ

 

 

   Тъй като голяма част от птиците са защитени видове и унищожаването им е забранено, при борбата с тях  не се използват отровни препарати,  а само методи за прогонването им. В градски условия най-често използват специално изработени шипове /метални или поликарбонатни/ , които се монтират на балкони , первази, стрехи и други за да пречат на птиците да кацат, което от своя страна ги кара да се преместят в друг район. Все по-често се използват и ултразвукови електронни устройства за пропъждане на птици.

   Някои фирми предлагат за борба с птици и препарат, който се нанася с четка на местата, където птиците кацат. Той представлява тънък слой от незасъхващо лепило, което ги отблъсква и не им позволява да кацат на третираните места. Ние не го предлагаме, защото според нас е неефикасен. В лабораторни условия той действително не засъхва около година, но на практика в реални условия полепващият по него прах го прави неефективен още на втория месец, а и почистването му е много трудно.

   За предпазване на градини и ниви се използват освен ултразвукови електронни устройства и такива със запис на звуци издавани от естествените им врагове като ястреби, кучета, писък на изплашени птици и други.