Подробнее на сайте: https://remontvsvoidom.ru https://houserento.ruhttps://domstroiplus.ru
https://avtoenter.ru https://dothouse.ruhttps://svoidomsnulya.ru https://domusremont.ruhttps://houseunite.ruhttps://samodelkan.ruhttps://fastumauto.ruhttps://moidomremont.ruhttps://medicinecu.ruhttps://samodelkick.ruhttps://powerautoplus.ru https://stroikaudoma.ru

СЕПТОКВАТ - 3 литра

38,00 лв. за продукт

За поръчка посетете новия ни сайт  ddd007.org , предлагащ по-богат избор от продукти, по-подробни описания и актуални цени.

телефони за поръчка: 0898 79 59 87  или  9898 78 74 25

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара:
0559-1/16.10.2007г.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

- Бензалкониев хлорид - 30%;
- Дидецил диметил амониев хлорид - 20%;
- Изопропанол - 12%.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Концентриран препарат с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие (вирус на птичи грип – Influenza A2, Herpes simplex, Adeno >virus – type 5, Vaccina virus, HIV), съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект, като областите на приложение са:

  • Почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности в здравни и болнични заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти), фармацефтична и козметична промишленост; 
  • Дезинфекция на кувьози; 
  • Почистване и дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни; 
  • Дезинфекция на кухненско оборудване и съдове; 
  • Почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани дървени, бетонни  и др) повърхности, доилни инсталации и тръбопроводи във ветеринарни обекти, ферми и др.; 
  • Дезинфекция на транспортни средства, включително за превоз на животни, хранителни суровини и продукти.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕПАРАТА:

Препаратът не съдъжда алдехиди, феноли и хлор. Активните му съставки са биоразградими.

Септокват не се инактивира от органична материя. Препаратът не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Обект на дезинфекция

Концентрация

Работен разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани дървени и др.) повърхности в здравни и болнични заведения, обекти с обществено предназначение,  фармацевтична и козметична промишленост

0,50 %

50 мл / 10 л вода

Чрез забърсване, напръскване или машинна обработка без последващо измиване

30 минути

0,75 %

75 мл / 10 л вода

15 минути

Кувьози

0,75 %

75 мл / 10 л вода

Чрез забърсване

15 минути

Кухненско оборудване и съдове в здравни заведения и обекти за производство и търговия с храни

0,25 %

25 мл / 10 л вода

Чрез забърсване, потапяне/накисване

30 минути

Повърхности,   доилни инсталации и тръбопроводи във ветеринарни обекти

0,25 % 

0,50 %

0,75 %

25 мл / 10 л вода 

50 мл / 10 л вода 

75 мл / 10 л вода

Чрез напръскване, напълване на инсталациите с последващо измиване с питейна вода

60 минути 

30 минути 

15 минути

Транспортни  средства, включително за превоз на животни, хранителни суровини и продукти

0,25 %

25 мл / 10 л вода

Чрез забърсване или напръскване

30 минути

URL на производител : ceptokvat-3l