Подробнее на сайте: https://econedvijimosti.ru http://repair-yourself.ruhttps://thehousebuilder.ruhttps://primohouse.ruhttps://inedvijimosti.ruhttps://daoconstruct.ru https://buildthehouse.ru https://fullconstruct.ruhttps://houseconstruct.ruhttps://dohomebuild.ruhttps://currenthouse.ruhttps://sdelaisvoidom.ruhttps://zedconstruct.ru https://samsdelairemont.ruhttps://buildbighouse.ru

Унищожаване на дървояди

   Ние продаваме ефективни препарати против дървояди и извършваме унищожаване на дървояди както в жилища, така и в търговски обекти от всякакъв тип. Работим под контрола на  РЗИ (ХЕИ). Дейността ни е регистрирана в Министерство на здравеопазването. 

Същност на борбата с дървоядите

   Борбата с дървояди, известни още като дървесни червеи, е най-трудния и специфичен процес които извършваме. Това се дължи на факта, че ларвите на тези насекоми, прекарват по-голямата част от живота си скрити дълбоко в дървесината. Много често остават да живеят по няколко години във вече изработени предмети – мебели, рамки за картини и др. До тази нелепа и нежелана ситуация се стига, когато се пропусне процеса по импрегнация (специална обработка със защитни лакове) на заразена с ларви дървесина, която никой не може да каже кога ще започнат да напускат. Така например при един вече изграден покрив, ако е нападнат от тези вредители, дори и чрез импрегниране няма да се реши проблема на 100%, тъй като  трябва да се обработи по продължения на целия дървен материал, а там където има сглобки това няма да е възможно, което ще е предпоставка за оцеляване на част от популацията.

Как да разберем дали сме нападнати от тези насекоми?

Главната индикация за наличието им са отворените дупки в дървените вещи, както и специфичния скърцащ звук съпътстващ образуването им. От тези дупки в последствие излизат новите - вече възрастните насекоми, които на свой ред се разселват в друга дървена повърхност намираща се в близост.

Специфики при унищожаване на дървояди

Взимайки предвид гореописаните факти ви предлагаме метод за унищожаване на дървояди, който в зависимост от възрастта и степента им на заселеност, намалява популацията им от 50% до 70% и така спомага за увеличаване на живота на засегнатите дървени материали до няколко пъти. Освен това в затворени помещения методът за защита от дървояди действа гарантирано в продължение на 1 година, като предотвратява разпространението им и по други дървени части.

Методът e най-ефективен в закрити помещения, като подпокривни пространства, складове, мазета и други. Това е така защото на открито действието на препарата за дървояди се намалява от редица фактори: резки температурни разлики, слънце, прах и валежи, които в закритите помещения са сведени до минимум.

Препаратът унищожава имагото на дървоядите т.е. възрастните насекоми, а не ларвите им, които са дълбоко загнездени в заразената дървесина.

Добре е да знаете, че колкото по дълго остане препаратът върху дървесината, толкова ще е по-добър ефекта от самото третиране. Заради това когато не е належащо не трябва да го отмивате. Освен това в закритите помещения върху препарата в много по-малка степен оказват влияние метеорологичните условия, което допринася още повече за положителния му ефект.

   За максимален унищожаващ ефект върху цялата им популация е нужно до десет календарни дни от първото пръскане, да се извърши още една обработка.      Обработените помещения трябва да останат затворени поне 2 часа след третирането им.